Iniekcja Ciśnieniowa

zabezpieczenie murów przed wilgocią

Iniekcja Ciśnieniowa

Metoda odtwarzania hydroizolacji budynków. Wykonuje się ją wtedy, gdy w murze pojawiają się mikropęknięcia. Iniekcję ciśnieniową wykonujemy w następujący sposób:

  • Wywiercenie otworów na wylot w miejscach pęknięć.
  • Zamontowanie w otworach tzw. pakerów (iniektorów).
  • Wpompowanie do każdego pakera specjalnej żywicy pod ciśnieniem 200 barów.

Wtłaczany pakerami materiał iniekcyjny pozwala wypełnić powstałe uszkodzenia lub przerwy w całym ich przekroju, zarówno te widoczne,
jak i wszelkiego rodzaju drobne i ukryte rysy oraz pory, co zapewnia odpowiednia izolację. Żywica zasycha po ok. dobie.