Rekuperacja

metoda wentylacji połączona z odzyskiem ciepła

Rekuperacja

Energooszczędny sposób na dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń i usunięcie zużytego. Stare powietrze wypierane jest z pomieszczeń wraz z wszelkimi zanieczyszczeniami takimi jak kurz, dwutlenek węgla oraz nieprzyjemne zapachy. Odzysk ciepła polega na odzyskaniu energii z usuwanego zużytego powietrza i wykorzystanie ciepła ponownie.

Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest poprzez otwór w budynku, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego. Potem nawiewane jest do pomieszczeń.

Rekuperacja jest bezgłośna i zużywa minimalne ilości energii elektrycznej.

Korzyści wynikające z systemów rekuperacji:

Bezustanna obecność świeżego powietrza

Oszczędność w ogrzewaniu budynku

Filtrowanie powietrza nawiewanego

Nasza firma oferuje swoim klientom wsparcie na etapie projektowania, montażu, serwisu i dokumentacji po montażowej.