Iniekcja Krystaliczna

Sposób na odizolowanie fundamentów od murów

Iniekcja Krystaliczna

Zawilgocone ściany na skutek podciągania wody z gruntu są nie lada problemem. Przez źle wykonaną izolację poziomą, lub jej brak występuję zjawisko wilgoci kapilarnej, które doprowadzić może do trwałego uszkodzenia budynku. Iniekcja krystaliczna jest bardzo skuteczną, a przy tym najtańszą metodą osuszania zawilgoconych murów.

Czym jest iniekcja krystaliczna?

Jest to metoda wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej od wnętrza obiektów bez potrzeby ingerencji od zewnętrznej strony murów. Stosuje się ją, kiedy nie ma izolacji pomiędzy fundamentem a ścianą, bez względu na grubość, stopień zasolenia i zawilgocenia oraz rodzaj materiału użytego do budowy ścian. Iniekcja krystaliczna to technologia stosowana do trwałego osuszania murów nie wymagająca naruszenia ich konstrukcji. Stosuje się ją zarówno w nowych jak i starych domach dotkniętych problemem wilgoci kapilarnej.

Polega ona na wprowadzeniu w poprzednio wywiercone otwory iniekcyjne masy iniekcyjnej, która szczelnie wypełnia kapilary i pory materiału budowlanego a po zastygnięciu (krystalizacji) tworzy nierozpuszczalną przez wodę barierę izolacyjną.

Jak wykonujemy izolację metodą iniekcji krystalicznej:

  • Wywiercenie w osuszanym murze nad fundamentem co 12,5 cm w pionie pod kątem ok. 30 stopni otworów iniekcyjnych o średnicy 18 mm.
  • Wydmuchanie z otworów pyłu i przepłukanie ich wodą, dla lepszego zwilżenia muru w strefie iniekcji.
  • Wlanie do nich wcześniej przygotowanego iniektora.
  • Zalepienie otworów gęstszym iniektorem.

Iniekcja zaczyna działać po ok. 10 dniach- w murze tworzą się kryształy.

Cechy, przez które iniekcja krystaliczna jest tak często stosowana:

  • Bardzo wysoka skuteczność w osuszaniu murów.
  • Możliwość wykonania izolacji przeciwwilgociowej bez konieczności uprzedniego osuszania.
  • Jest ona jedną z najtańszych metod osuszania.
  • Ekologiczność (technologia bazuje na w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatach mineralnych produkowanych na bazie naturalnych surowców).
  • Prostota i szybkość wykonania.